Energiledelseskonsulent – Hvad er det ?
Som energiledelseskonsulent er opgaven at hjælpe ejere af store ejendomme med at indføre god energiledelse. Loven om energiledelse i store ejendomme trådte i kraft den 1. januar 1997. Som et led i energiledelsen har ejeren pligt til årligt at få udarbejdet et energimærke og en energiplan for ejendommen. Dette gælder også for ejerlejlighedsforeninger og for lejere af erhvervslejemål.

ELO-konsulentydelsen
Vi gennemgår årligt ejendommens registreringer af forbrug af varme, el og vand. På baggrund af registreringerne udarbejder vi et energimærke for ejendommen. Energimærket viser ejendommens forbrug og miljøbelastning i forhold til andre ejendomme af samme kategori.

Sammen med ejendommens energiansvarlige medarbejder foretager vi en årlig bygningsrundgang, hvor ejendommens energimæssige tilstand og installationernes driftstilstand vurderes. Vi udarbejder herefter en energiplan med forslag til de mest rentable besparelser.

Læs om forhold omkring ELO-konsulenter på:
www.energiledelsesordningen.dk