Kraches Gård i Fredericia, Fredericia Kommune.
Nykredit i Fredericia.
Ombygning Trefor i Fredericia.
Kontorhus H. Hoffmann & Sønner i Fredericia.
Renovering BST center i Kolding.
Ortotech i Kolding.
Tilbygning Bankdata i Fredericia.
Tilbygning Elbo Grafisk Hus i Fredericia.
Relæbygning Elsam.